Generalforsamling

Generalforsamling

 

Ejendomsfunktionærernes Fagforening Midtjylland

 Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling


 Mandag, den 5. november 2018 kl.: 17.30

 

På Elværket Åbyhøj, Thorsvej 4, 8230 Åbyhøj

Bemærk adressen!

Program

 Dagsorden

Bestyrelsens beretning

Regnskabet for 2017

Budget for 2019

 

Dagsorden i henhold til § 10 stk. 3 i vedtægt for Ejendomsfunktionærernes Fagforening Midtjylland.

 

Forslag du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til Fagforeningens kontor, Søren Frichs Vej 38 K, Åbyhøj eller på mail til: dzl@forbundet.dk senest, den 15.oktober 2018.  

 

Fra medio oktober måned kan du se dagsorden, beretning, regnskab og budget på vores Facebook, samt på hjemmesiden: www.ejendom-midt.dk

 

Hvis du ønsker ovenstående materiale tilsendt, kan du kontakte os på kontoret.

 

Ønsker du at deltage i fællesspisningen på generalforsamlingen, skal du tilmelde dig til kontoret på tlf.: 70 15 04 50 eller på mail til: dzl@forbundet.dk senest den 29. oktober 2018

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Ejendom – Midt.