Generalforsamling


Generalforsamling

Ejendomsfunktionærernes Fagforening Midtjylland

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Mandag, den 6. november 2017 kl.: 17.30

 På Elværket Åbyhøj, Thorsvej 4, 8230 Åbyhøj

Bemærk ny adresse!

 Dagsorden i henhold til § 10 stk. 3 i vedtægt for Ejendomsfunktionærernes Fagforening Midtjylland.

 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til Fagforeningens kontor, Søren Frichs Vej 38 K Åbyhøj eller på mail til: dzl@forbundet.dk senest, den 16. oktober 2017.07.

 Den 23. oktober kan dagsorden, beretning, regnskab og budget ses på vores Facebook samt på hjemmesiden

Hvis du ønsker ovenstående materiale tilsendt, kan du kontakte os på kontoret.

 Ønsker du at deltage i fællesspisningen på generalforsamlingen, skal du tilmelde dig til kontoret på tlf.: 70 15 04 50 eller på mail til: dzl@forbundet.dk  senest den 27. oktober 2017

 Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Ejendom – Midt.

Her kan du hente:

Dagsorden

Beretningen

Budget

Regnskab