18. sep 2017

Hver anden offentligt ansatte arbejder gratis for at sikre kvalitet

Hver anden offentligt ansatte bruger tid uden for arbejdstiden på at sikre, at arbejdsopgaverne bliver løst i en ordentlig kvalitet.

Det viser en ny undersøgelse blandt offentligt ansatte, hvor 2.851 personer med vidt forskellige fagområder har deltaget.

13 procent svarer ifølge undersøgelsen, at det sker dagligt, mens 39 procent af de offentligt ansatte ugentligt arbejder gratis. Tallene bekymrer Benny Andersen, der er formand for landets 39.000 socialpædagoger, som er blandt deltagerne i undersøgelsen.

"Årtier med nedskæringer og besparelser har tæret på de store fælles institutioner - blandt andet skolerne, den kollektive trafik, vejene, sygehusene, ældreplejen, det sociale område og uddannelsesinstitutioner. Nu er vi havnet der, hvor hver anden offentligt ansatte arbejder gratis for at sikre kvalitet. De offentligt ansatte tager deres del af ansvaret for et værdigt velfærdssamfund. De fortjener stor respekt, anerkendelse og gode arbejdsforhold," siger Benny Andersen.

MEGAFON-undersøgelsen er lavet blandt i alt 25 lønmodtagerorganisationers offentligt ansatte medlemmer, der samlet repræsenterer 649.000 ansatte i kommuner og regioner. Det er altså tale om et bredt udsnit af medarbejdere i det offentlige.

Benny Andersen fremhæver to vigtige perspektiver ved undersøgelsens resultat. For det første vidner det om en offentlig sektor, hvor kerneopgaven er under ekstremt pres, hvilket i sidste ende kan ramme borgeren.

For det andet fremhæver Benny Andersen, at de "samvittighedsfulde medarbejdere", der føler behov for at blive efter arbejdstidens afslutning for at sikre kvalitet i deres arbejde, ofte vil være i risiko for at blive overbelastede.

"Hvis man ofte går fra arbejde og ved, at man kunne have gjort det bedre, hvis man havde mere tid, så er det ikke bare synd for borgerne. Det er også en kæmpestor regning, vi som samfund langsomt ruller foran os - og den kommer vi til at betale i form af sygemeldinger og stress. For dét pres er noget, man bliver syg af," siger Benny Andersen på vegne af 36 fagforbund i Forhandlingsfællesskabet.

For yderligere kommentarer kontakt
Forbundsformand John Dybart 40 42 36 42

Vigtige nyheder