Generalforsamling

Generalforsamling

Ejendomsfunktionærernes Fagforening Midtjylland

 

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Mandag, den 4. november 2019 kl.: 17.30

På Elværket Åbyhøj, Thorsvej 4, 8230 Åbyhøj

Bemærk adressen!

Dagsorden i henhold til § 10 stk. 3 i vedtægt for Ejendomsfunktionærernes Fagforening Midtjylland.

Forslag du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til Fagforeningens kontor, Søren Frichs Vej 38 K, Åbyhøj eller på mail til: dzl@forbundet.dk senest, den 14.oktober 2019.  

Du kan finde dagsorden, regnskab for 2018, budget for 2020 og bestyrelsens beretning herunder.

Hvis du ønsker ovenstående materiale tilsendt, kan du kontakte os på kontoret.

Ønsker du at deltage i fællesspisningen på generalforsamlingen, skal du tilmelde dig til kontoret på tlf.: 70 15 04 50 eller på mail til: dzl@forbundet.dk senest den 25. oktober 2019

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Ejendom – Midt.


Her finder du mere information

Dagsorden

Regnskab for 2018

Budget for 2020

Bestyrelsens beretning