Generalforsamling

Ejendomsfunktionærernes Fagforening Midtjylland holder generalforsamling

Mandag, den 1. november 2021 kl.: 17.00

På Elværket Åbyhøj, Thorsvej 4, 8230 Åbyhøj

Indkaldelse i henhold til § 4 stk. 4 i vedtægt for Ejendomsfunktionærernes Fagforening Midtjylland.

Forslag du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til Fagforeningens kontor, Søren Frichs Vej 38 K, Åbyhøj eller på mail til: dzl@forbundet.dk senest, den 11.oktober 2021. 

Fra medio oktober måned kan du se dagsorden, beretning, regnskab og budget på vores Facebook, samt her på siden

Hvis du ønsker ovenstående materiale tilsendt, kan du kontakte os på kontoret.

Ønsker du at deltage i fællesspisningen på generalforsamlingen, skal du tilmelde dig til kontoret på tlf.: 70 15 04 50 eller på mail til: dzl@forbundet.dk senest den 22. oktober 2021

Dagsorden 2021

Bestyrelsens beretning 2021

Regnskab 2020

Budget 2022


Generalforsamling 2020/21

Ejendomsfunktionærernes Fagforening Midtjylland aflyser generalforsamling den 25. februar 2021 

grundet myndighedernes forlængelse af de udvidede restriktioner, der indtil videre er gældende til den 28. februar.

Når der kommer nye retningslinjer fra regeringen, vil bestyrelsen træffe beslutning om eventuel afvikling af generalforsamlingen 2020.

Dagsorden 2020

Bestyrelsens beretning 2020

Årsrapport 2020

Revisionsprotokollat 2020

Bilagskontrol 2020

Budget 2021


Her finder du information fra forrige generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling 4. november 2019

Dagsorden generalforsamling 4. november 2019

Bestyrelsens beretning 2019

Budget for 2020

Regnskab for 2018