Tillidsvalgte i ejendom midtjylland
20. november 2020

Kursus for tillidsvalgte i Midtjylland

Overenskomst – Arbejdsmiljø - De 17 verdensmål & Fællesskab.

Ejendom-Midtjyllands årlige kursus for tillidsvalgte blev i år afholdt på Fuglsøcenteret i de skønne Mols Bjerge.

Her blev de tillidsvalgte orienteret om den nye overenskomst DE/BL – ESL-overenskomsten af Peter Johansen fra ESL. Der var en god debat om fortolkninger og forståelsen af overenskomsten.

Foredragsholderen Ditlev Nissen tog os med på en rejse igennem de 17 verdensmål og hans fortolkning af verdensmålene 3, 7, 8, 11 og 13. 

Det skulle give inspiration til eftermiddagens gruppearbejde og måske også efterfølgende i boligforeningerne.

Herefter blev de tillidsvalgte orienteret af Michael B. Hansen fra ESL om de nye tiltag inden for uddannelse og kurser. Tiltagene skal være med til at implementere nogle af målene eller delmålene fra de 17 verdensmål.

Robert Andersen fra ESL tog de tillidsvalgte med ind i universet om muskel- og skeletbesvær, MSB.

John Nielsen fra Serviceforbundet snakkede om FH's arbejde med de 17 verdensmål og gav en generel orientering fra forbundet.

Afslutningsvis holdt René Buhl fra miljø- og oplysningsudvalget et oplæg om arbejdsmiljøet og arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant i boligforeningen.

Formand Dennis Zarp Laursen gav en kort orientering fra fagforeningen.

En stor tak til miljø- og oplysningsudvalget for det netop afsluttede kursus. Vi ser frem til næste års kursus.